Anti Anti Angel

Tên khác:

Tác giả: Chara

Thể loại: Mystery, slice-of-life, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Anti Anti Angel:

Cô gái Sophie có khả năng nhìn thấy các thiên thần. Cô bị mất mẹ trong một tai nạn giao thông hồi nhỏ và căm thù các thiên thần vì đã bỏ mặc mẹ cô cho đến chết… 

Close