Ace of Hearts

Tên khác:

Tác giả: Adachi Mitsuru

Thể loại: Romance, Shounen, Sports

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Ace of Hearts:

Mitsuru Adachi Anthologies là tuyển tập truyện của Adachi khi mới vào nghề. Đây là Story 1 trong câu chuyện. Hãy đọc và cảm nhận…
Nguồn: MAFC

Danh sách chương

Close
Close