Yêu Không Có Nghĩa Là Bỏ Qua Nhau

Tên khác:

Tác giả: Tả Nguyệt Văn

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

Nội Dung Yêu Không Có Nghĩa Là Bỏ Qua Nhau:

 huynh đệ niên thượng, tiểu ngược, hiện đại, 1×1, đoản văn, HE,…
 Camellia W. (aka Bạch Trà)
: Ái phi ngã ý chi thác quá

Một câu chuyện nhẹ nhàng do là truyện viết theo lối đoản văn nên không có quá nhiều cao trào, chỉ có tiểu ngược nhưng giải quyết rất dứt khoát, thích hợp để đọc giải trí.
Close