Vườn Trẻ Thiên Đình

Tên khác:

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước

Nguồn: kurokochi.wordpress.com

Nội Dung Vườn Trẻ Thiên Đình:

Edit: Kurokochii
Beta:
Ngọc Lan.
Thể loại: Linh thần dị quái – thiên chi kiêu tử – hài hước ngọt ngào – ấm áp – 1×1 – HE.

Thuyền pháp trên thiên giới nói rằng: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?

Chính: Bạch Trạch x Phù Lê (Nguyên Thủy Thiên Tôn) ┃ Phụ: Ngọc Đế, Lý Tịnh, Lão Quân, Na Tra, Vương Mẫu, Nguyệt Lão, Đông Hoa, Dương Tiễn…
Close