Vi Quang

Tên khác:

Tác giả: Kháo Kháo , Sái Cốc Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Nguồn: annhientieudao1909.wordpress.com

Nội Dung Vi Quang:

 Hiện đại, ấm áp, 1×1, ôn nhu bình phàm công x tiểu đáng thương thụ, niên thượng, công sủng thụ, chút ngược tâm, HE.
: Chu Húc x Tiểu Ninh
: Hoàn ( 36 chương)
: An Nhiên

Một trạch nam 35 tuổi vừa mới bị thất tình, nên đã dùng tiền mời nam sinh dùng cơm.

Trung khuyển công x tiểu đáng thương thụ
Close