Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Tên khác:

Tác giả: Dịch Bạch Thủ

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: wattpad.com

Nội Dung Truyện Kể Trong Câu Chuyện:

GL, Hiện đại, thực văn
Gia Gia
20 chương chính + 1 ngoại truyện

"Tình yêu lại có thể bị thay thế vậy điều duy nhất đáng trân trọng ở đó lại là gì?"
Close