Trúc Mã Trục Mã

Tên khác:

Tác giả: Cửu Nguyệt Đích Miên Bị

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: snail2618.wordpress.com

Nội Dung Trúc Mã Trục Mã:

 Trúc mã trục mã
Ốc
: 34 chương
 Đam mỹ, võng phối, giáo viên tuyên truyền công x ông chủ tiệm sách CV thụ, 1×1, HE, ấm áp
: Lí Thời, Trần Duy Mặc

Tác giả không viết văn án nên trốn ở góc tường ngồi khóc huhu.

Cả câu chuyện kể về việc theo đuổi tình yêu của một công quân dành cho một thụ quân, anh công quân nhất kiến chung tình với anh thụ quân.

Bình thản ấm áp, không có sóng to gió lớn gì.
Close
Close