Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Tên khác:

Tác giả: Tửu Linh

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Nguồn: maimaibennhauu.wordpress.com

Nội Dung Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương:

Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
:  thiên tác chi hòa cung đình Hầu Tước, Vô logic Tiểu Bạch ngọt văn, chỉ đồ nhất nhạc,  cổ trang, cung đình, dưỡng thành, ngọt sủng, công xuyên việt
Phúc hắc ôn nhu công x Tiểu bạch đế vương thụ
trẫm, nhiếp chính vương ┃ cái khác: bàn chỉ xuất phẩm

Ở vương triều Đại Triệu có được trẫm là hoàng đế trẻ tuổi nhất, còn nhiếp chính vương là tiểu hoàng thúc của trẫm.

Trước năm mười lăm tuổi thì người trẫm thích nhất là tiểu hoàng thúc bởi vì tiểu hoàng thúc vô cùng lợi hại, y đối trẫm rất tốt, biết rất nhiều thứ.

Trẫm sau mười lăm tuổi ghét nhất cũng là tiểu hoàng thúc, bởi vì tiểu hoàng thúc luôn nhìn chằm chằm ‘Long mông’ của trẫm.

Trẫm nhất định phải làm [ trọng âm ] điệu nhiếp chính vương! 

Danh sách chương

Close
Close