Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Tên khác:

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Hài Hước

Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com

Nội Dung Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng:

: Sa Nguyên, Bel, Đoan, Hướng Quỳ, Hà Thuỷ

: Xuka04

: hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước

trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung: hoàng hậu, ái phi, cấm quân thống lĩnh, lão thái giám, Vương gia, vài người nữa ┃Diễn biến: các ngươi cứ đoán trẫm xảy ra chuyện gì đi.

Chỉ là trẫm lỡ đập đầu mà thôi nhưng sao khi tỉnh dậy trẫm lại thấy có gì đó không đúng nơi này rất quỹ dị.

Hoàng hậu đoan trang hiền thục của trẫm vẫn là hoàng hậu đoan trang hiền thục, chỉ là bây giờ nàng cao hơn trẫm cả cái đầu;

Ái phi đẹp hết phần thiên hạ của trẫm vẫn là ái phi đẹp hết phần thiên hạ, chỉ là bây giờ ca múa đượm mùi thiên tai;

Thống lĩnh cấm quân trung thành tận tâm của trẫm vẫn trung thành tận tâm, chỉ là bây giờ còn có mong muốn bò lên giường cùng trẫm tâm sự;

Hoàng đệ dã tâm bừng bừng của trẫm vẫn là hoàng đệ dã tâm bừng bừng, chỉ là dã tâm của nó đã chuyển từ ngai vị của trẫm thành phòng the của trẫm.

Trẫm cảm thấy cả thế giới tràn ngập ác ý.

Danh sách chương

Close
Close