Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều

Tên khác:

Tác giả: Tư Thập Tứ 司十四

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn

Nguồn: truongdaphonglinh.wordpress.com

Nội Dung Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều:

 Ngạc Tuyết
 Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn, ngắn manh, chủ thụ, hiện đại, tổng tài
: 35 khách

Vốn là một tổng tài nhưng được xem như não bổ quá độ) tổng tài, không ngờ rằng có một ngày Thẩm Trạch Nhiên  được cha đổi cho một thư ký.

Nhưng điều đáng nói là thư ký này lại mang theo một đứa nhỏ, lại nói đứa nhỏ này càng lớn thì càng giống.....

Thẩm Trạch Nhiên: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi và đứa bé!

Lạc Cảnh Xuyên: Vậy ngươi trước tiên cần phải sinh cho ta một đứa.

: Lạc Cảnh Xuyên x Thẩm Trạch Nhiên

Điều hoà tâm tình, ngắn manh ngốc – tiểu điềm văn

 Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn

Thẩm Trạch Nhiên, Lạc Cảnh Xuyên ┃ vân vân… ┃ Cái khác: Ngắn manh, chủ thụ, hiện đại
Close
Close