Toàn Bộ Đều Thua

Tên khác:

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: phongdicoc.wordpress.com

Nội Dung Toàn Bộ Đều Thua:

: Ác Ma Chi Danh
: Mạc Vô Thần
: Hiện đại, chủ công, 1×1, HE.

Người đời thường nói sai một li đi một dặm, còn ở đây sai một bước toàn bộ đều thua.
Close