[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Tên khác:

Tác giả: Lão Trang Mặc Hàn

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược

Nguồn: thuyluunien.wordpress.com

Nội Dung [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết:

Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không
Yển/ Độc Ảnh

Vốn là một người xuất sắc không gì không làm được, tài năng vẹn phần, phong lưu tiêu sái cười trông nhân sinh; y, từ bỏ gia sản khuynh quốc, dấn thân quân ngũ, bảo vệ quốc gia, hàm oan mà chết lại là kết quả duy nhất của y…

Đời này, y là Triệu quốc đại thương nhân Phong Kính Tiết…

Luận đề: Lựa chọn của trung thần.


Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần
Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ
Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết
Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Danh sách chương

Close