Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Tên khác:

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: snail2618.wordpress.com

Nội Dung Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!:

 [Võng phối] Tiểu bạch liên, đại thần đông nhĩ!
 Ốc
: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, đại thần công x không nổi tiếng thụ, ấm áp, 1×1, HE
 Hoàn 37 chương + 3 PN
: Bạch Tiểu Vân, Kỳ Tu

Văn án vô cùng ngắn gọn kể về quá trình cưa đổ người yêu bé nhỏ của đại thần. Tiểu bạch liên, làm CP với đại thần, đại thần sẽ thương em.
Close
Close