Tiên Liêu Vi Kính

Tên khác:

Tác giả: Thanh Đoan

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Nguồn: chungtadeulahu.wordpress.com

Nội Dung Tiên Liêu Vi Kính:

Hàn Hàn
59 chương + 5 phiên ngoại
Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Chủ thụ, Nhẹ nhàng.

Không biết như thế nào trong một lần ngủ dậy thì Kỷ Viên lại biến thành một em gái có chíp chíp.

Hệ thống: "“Mục tiêu của chúng ta là…”

Mặt Kỷ Viên không chút thay đổi: “Biến thành đàn ông.”

Hệ thống xuyên việt thời không, tiên hiệp tu chân, ngọt văn

: Kỷ Viên, Diệp Quân Trì

Giáp ất bính đinh mậu canh tân nhâm quý

Mỗi ngày đều giả vờ cao lãnh

Danh sách chương

Close
Close