Thứ Nữ Công Lược

Tên khác:

Tác giả: Chi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại

Nguồn: Tâm Vũ Nguyệt Lâu

Nội Dung Thứ Nữ Công Lược:

xuyên không, chủng điền văn, gia đấu
silly0301
Trang Delfosse
Tiểu Tuyền

Tiếng chim hót từ núi xa, rừng cây mù mịt quanh co.

Trong màn sương tĩnh lặng ấy mong chàng đến

Huệ chất lan tâm dù chỉ là một thứ nữ nhỏ bé.

Danh sách chương

Close
Close