Thần Hữu Ngô Vương

Tên khác:

Tác giả: Thân Nhiễm

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Nguồn: thacvuyenlan25251325.wordpress.com

Nội Dung Thần Hữu Ngô Vương:

: Lặng, Mi Mi, Vũ Yên
: Ame, Vũ Yên
 10 chương (Nghe đồn là đang viết phiên ngoại)
 Tác phẩm nam – nam hư cấu mới không xây dựng thành chính kịch, mỹ công – cường thụ – cao H.
 Tác phẩm này liệt vào hạng mục hạn chế, chưa đủ 18 tuổi không được xem.
 thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt.

 Thần phù hộ Ngô Vương, vương quyền vĩnh viễn cố; thần phù hộ ta quân, an khang vĩnh viễn thuận; thần phù hộ ta yêu, dắt tay vĩnh viễn.

(Thần linh phù hộ vương ta, vương quyền vĩnh viễn vững bền;

Thần linh phù hộ quân ta, bình an mãi mãi dài lâu;

Thần  linh phù hộ tình yêu của ta, nắm tay suốt kiếp trọn đời.)
Close