Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Tên khác:

Tác giả: Thốn Bộ Nan Hành

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Nguồn: snail2618.wordpress.com

Nội Dung Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời:

 Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy
: Ốc
: Hoàn 24 chương + 2 PN
 đam mỹ, võng phối, điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1, HE.
: Mạnh Cửu (Cựu Mộng), Hạ Sam (Hạ Quang Niên)
Bất Từ, Ly Huyền, Thốn Bộ Nan Hành.

CV đại thần đang nổi tiếng vào vai ôn nhu trung khuyển công.

CV hết thời, đã từng là đại thần là Ngạo kiều nữ vương thụ

Tám năm trước, thụ đột nhiên nổi đình nổi đám trong giới võng phối. Một năm sau, thụ đang trên đỉnh cao thì  lui về ở ẩn, ẩn ẩn mất bảy năm.

Bảy năm sau, thụ bị tra công tra, cuối cùng được công chính hộ giá, trở lại giới võng phối. Lại bị fan chạy tới ôm đùi…

Văn án vô dụng, đơn giản mà nói, chỉ là câu chuyện về một CV hết thời trở lại với giới võng phối.

Đoạn đầu tiểu ngược, hầu hết là điềm văn, HE.
Close