Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

Tên khác:

Tác giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Nguồn: superseme.wordpress.com

Nội Dung Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh:

 39 chương chính văn + 7 phiên ngoại. 
:Nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – tình yêu. 
: Chủ công.
: Chính kịch.
: 91630 chữ
: Chủ công, niên hạ mỹ công x si tình si hán trung khuyển xà tinh bệnh cường thụ, thụ truy công, thụ sủng công, thụ chiếm hữu dục cực mạnh, ngọt văn, HE.
 Minorthing

Mọi người sống ở Yên Đỗ đều biết là Trình Nguyên là một gã điên.
Cũng bởi chính hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng, không quan tâm tới mọi việc.
Vui giận thất thường, biến hóa không lường được.
Mọi người đều phải cung kính hắn bảy phần.
Nhưng Cố Diễn không hiểu, vì sao hắn ta có thể nhường nhịn cậu hết lần này đến lần khác, bất kể là trước hay sau khi cậu trùng sinh.

Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử
Cố Diễn, Trình Nguyên. Vai phụ: Nhiễm Thiên, khác: mỹ cường.
: Cố Diễn công x Trình Nguyên thụ
Close