Sỏa Tử

Tên khác:

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: hactuongvy.wordpress.com

Nội Dung Sỏa Tử:

Hiện đại, trúc mã, ôn nhu ngốc công x phúc hắc dụ thụ, 1×1, HE
: Hắc Tường Vy

Sau nhiều năm không gặp bỗng nhiên một ngày cả hai người tình cờ gặp lại nhau, phát hiện hắn đã trở thành một tên ngốc tử không biết xấu hổ. Cùng hắn sinh hoạt, dần dần lại bị hấp dẫn.

Tóm lại thì đây là một giả heo muốn ăn lão hổ cố sự.
Close
Close