Quỳnh Châu Toái Viên

Tên khác:

Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com

Nội Dung Quỳnh Châu Toái Viên:

Thể loại: Nam nam sinh tử, ngược thân ngược tâm, nhất thụ nhất công (lúc đầu là nhất thụ đa công) HE
Editor: Chương 1 -> Chương 32 do Dục Ca edit

Các chương sau sẽ do Nguyệt Mẫn tiến hành:3

Beta: Mèo Yuki 

Xuất thân là con của gia thân đó là Thu Tử Ngộ 

Phụ thân chấp nhận đền tội nhưng sau nhận hết mọi ngược đãi.

Thượng thư Triệu Hi vẫn yêu mến Tử  Ngộ…
Close