Quyển Dưỡng – Đồi

Tên khác:

Tác giả: Đồi

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Mạt Thế, Ngược

Nguồn: minawarie.wordpress.com

Nội Dung Quyển Dưỡng – Đồi:

: Minawa

Đam mỹ, mạt thế, huyễn tưởng không gian, tình hữu độc chung, trướng nhiên nhược thất, ngược luyến tình thâm, BE.

2 quyển: 17 chương + lời cuối sách + phiên ngoại

Vào lúc đó địa cầu xuất hiện một căn bệnh lạ thời điểm này là mạt thế.

Nhưng Ngô Chí thật sự lại phát hiện ra rằng cuộc sống hiện tại của hắn vô cùng thoài mái.

Ngô Chí nói, Diệp Thanh Linh, cậu con mẹ nó nghĩ muốn quyển dưỡng tôi cả đời a.

...... Ân.

...... Cậu, thật đáng sợ.

Ngụy mạt thế văn, ngắn. Bài này không phải thứ tốt đẹp gì, thỉnh thận trọng.

Huyễn tưởng không gian, tình hữu độc chung, trướng nhiên nhược thất, ngược luyến tình thâm.

Diễn viên: Ngô Chí, Diệp Thanh Linh ┃ phối hợp diễn:...... ┃

Trọng khẩu (khẩu vị nặng), mĩ cường, mạt thế, cố chấp.
Close