Quẩn Quanh Nhân Gian

Tên khác:

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com

Nội Dung Quẩn Quanh Nhân Gian:

Thể loại: Ốm yếu lớn tuổi công x Bạch nhãn lang thụ, huynh đệ niên thượng, cẩu huyết, ngược thân, ngược tâm, 1×1
Độ dài: 45 chương + 6 phiên ngoại
Edit: Sói

Ai ai cũng nói sỡ dĩ ta lên được ngôi vị hoàng đế là do  Đoạn Niết để ta leo lên vì xem ta như con rối có thể tùy hắn thao túng.

Ta cũng cảm thấy như vậy.

Cho nên ta trở mặt.
Close