Qua Cửa

Tên khác:

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: thuyluunien.wordpress.com

Nội Dung Qua Cửa:

Yển

Trích Phúc âm Matthew: Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp.” 

Lần này tên hai chữ là công.

Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của Chúa, từ lúc Ngài sinh ra, đến khi chết trên thập giá và phục sinh.

Danh sách chương

Close