Phong Lưu -Thiếu Gia

Tên khác:

Tác giả: Thiếu Gia

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Nguồn: superseme.wordpress.com

Nội Dung Phong Lưu -Thiếu Gia:

Hiện đại, chính kịch, ̣cường công cường thụ, có H.
Thanh Thảo

Phong Lưu: Nếu người đã chọn con đường phản bội ta thì cút ra ta xa một chút.

Lãnh Lệ: Thiếu gia, suốt cuộc đời này nô chỉ có một chủ nhân là ngài thôi, dù ngài có chán ghét ta đi nữa thì ta vẫn ở bên cạnh ngài.

Lãnh Lệ cũng sẽ hộ ngài chu toàn.Phượng Lưu [tùy hứng ngụy nhược công] v Lãnh Lệ [trung khuyển cường thụ]

Thụ thích công trước, chủ nô, có hiểu lầm khúc mắc, thụ tự ti, ngược thụ, kết cục HE. 
Close
Close