Phá Hiểu - Đào Công Tử

Tên khác:

Tác giả: Đào Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Nguồn: dothien1210.wordpress.com

Nội Dung Phá Hiểu - Đào Công Tử:

đam mỹ, hiện đại, bạo táo cấm dục biệt nữu công X nhu nhược ôn hòa nghịch lai thuận thụ, tính nô thụ, ngược tâm, HE
: Lucee, Tiểu Thiên, Khả Tịch Nguyệt
: Lucee

Nghiêm Quân là lão đại  giới hắc đạo của thành phố H. Còn Hiểu Hiểu là người đã quy phục thành nô lệ của hắn suốt 6 năm qua.

Nhưng Hiểu Hiểu lại một lần nữa bị chủ nhân bỏ rơi, Điều chờ đợi cậu ở phía trước là gì, thế giới mà cậu sẽ sống sau đó đến tột cùng sẽ là gì.

Đây…..đây chính là chủ nhân thứ ba của cậu.

Danh sách chương

Close