Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Tên khác:

Tác giả: Chích Thì Giới 99

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sắc, Cổ Đại

Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn

Nội Dung Nương Tử Của Hoàng Tuyền:

Cổ đại, sắc, huyền huyễn
Kim Phượng
Ngocquynh520
10 chương

Kha Nhu một mình bước chân vào Minh giới để tìm người yêu đã chết.

Vị Minh vương Ngoã Đa Tư vạn năm chẳng động tình lại đem lòng yêu nàng.

Thiếu nữ tìm khắp nơi không thấy người yêu: Khổ

Minh vương cầu không được người yêu: Đau

Phải chăng tình yêu của họ đã định trước không thể nào nở hoa kết trái.
Close