Nữ Y Về Thời Loạn

Tên khác:

Tác giả: Triệu Dân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Nguồn: yuntannie.wordpress.com

Nội Dung Nữ Y Về Thời Loạn:

Xuyên qua loạn thế y nữ
Xuyên không, cổ đại, điền văn
: Yunchan
111 chương.

Văn Đan Khê là một nghiên cứu sinh đại học chuyên ngành y khoa nhưng lại được vượt thời gian về thời  loạn cuối triều Minh, cũng tại đây cô gặp phải một tên thủ lĩnh thổ phỉ nhưng đần  chỗ chê Trần Tín. Thế nhân đều cho hắn là sói, cô là dê, nhưng ai ngờ đâu, cô mới là con sói đội lốt cừu. Đây là câu chuyện về một nữ phúc hắc đấu trí với một tên ngốc xít.
Close
Close