Nhạc Khả

Tên khác:

Tác giả: Kim Ngân Hoa Lộ

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Nguồn: hamhovodich.wordpress.com

Nội Dung Nhạc Khả:

Hiện đại, R*pe, NP, *Hcao*
Hamhovodich
Cao-H THẬT SỰ rất CAO vừa cao lại vừa biến thái… nói chung là… thật sự là trên 21+ đấy… nên.. thỉnh suy xét trước khi mó vào

Một câu chuyện kể về quá trình từ một thiếu niên ngây thơ trở thành YD tao thụ, vô số nhục văn.
Close