Nhạc Khả

Tên khác:

Tác giả: Kim Ngân Hoa Lộ

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Nguồn: hamhovodich.wordpress.com

Nội Dung Nhạc Khả:

Hiện đại, R*pe, NP, *Hcao*
Hamhovodich
Cao-H THẬT SỰ rất CAO vừa cao lại vừa biến thái… nói chung là… thật sự là trên 21+ đấy… nên.. thỉnh suy xét trước khi mó vào

Một câu chuyện kể về quá trình từ một thiếu niên ngây thơ trở thành YD tao thụ, vô số nhục văn.
Close
Close