Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tên khác:

Tác giả: Trương Mê Kinh

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn: noodeath.wordpress.com

Nội Dung Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú:

Đô thị tình duyên, lề sách tình ca, suy lý hồi hộp, tình hữu độc chung, hiện đại.
Chết 65 tuổi + 0 lần chết lâm sàn

Bắt đầu ảo tưởng, tự trói bản thân,

Bắt đầu ảo tưởng… Ảo tưởng thành sự thật!

Kỷ Tiểu Yêu 
Close