Người Giữ Tháp

Tên khác:

Tác giả: Giang Đình

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: sunie1703.wordpress.com

Nội Dung Người Giữ Tháp:

: Cường cường, hỗ công, bình thản ấm áp, 1×1, HE.
 Dụ Phong x Vương Viễn (quân nhân x người trông coi tháp).
: Rei
 TrinhTrinh

Câu chuyện kể về chuyện tình trên đảo
Close
Close