Người Chồng Mạo Danh

Tên khác:

Tác giả: Quỳnh Mai Anh-Thuzonson

Thể loại: Truyện Teen, Ngược

Nguồn: Sàn Truyện

Nội Dung Người Chồng Mạo Danh:

Vì đắc tội với Trần Minh Đức mà cô gái Phương Anh chỉ mới 17 tuổi đã bị ép gả cho anh làm vợ.

Đa số nam chính ngược nữ chính và đó là lý do bọn tớ nghĩ ra câu chuyện này. Nam ngược nữ bây giờ xưa rồi nhé giờ là phải để nữ ngược nam sống dở chết dở, sống ko bằng chết.
Close