Ngộ Xà

Tên khác:

Tác giả: Tố Ngân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Ngược

Nguồn: canhdonghoablog.wordpress.com

Nội Dung Ngộ Xà:

 Phác Hồng
: Con Dê Bay, Phác Hồng
 linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm
 Trầm Thanh Hiên – Quý Cửu – Liễu Diên, Y Mặc
Trầm Giác, Hứa Minh Thế

Có thể ví dụ như bị một chén trà nóng đổ lên người cũng như bị một chậu máu chó tạt vào người.

Xà yêu không thể nào bình tĩnh hơn được nữa nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt.

Người này vốn thật đáng chết.“Nhân yêu thù đồ.”

“Nhân yêu thù đồ… Ta cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, được không?”

Danh sách chương

Close
Close