Muộn Màng Nhận Ra

Tên khác:

Tác giả: Mặc Kiều An

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn

Nội Dung Muộn Màng Nhận Ra:

Hiện đại, ngược

Cô luôn sống trong bóng tối nhưng đó không phải sở thích của cô mà là do hắn. Chính hắn là người khiến cô vừa yêu vừa hận.

Hắn là người đem ánh sáng soi rọi vào cuộc đời cô nhưng cũng đồng thời là người kết liễu cuộc đời cô.

"Em vẫn luôn ở đây, chỉ là anh không nhìn thấy em thôi".
Close