Động Vật Máu Lạnh

Tên khác:

Tác giả: Tuyết An

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Nguồn: miakatama05.wordpress.com

Nội Dung Động Vật Máu Lạnh:

: Đam mỹ, hiện đại, hình cảnh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE
: Lục Khải Ân x Kỉ Tư

Một câu chuyện kể về một cặp dã thú vô cùng thô tục.
Close