[Lương Chúc Hệ Liệt] - Thú Linh Và Điểm Đăng Nhân

Tên khác:

Tác giả: Trần Dạ

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nguồn: hananhcac.wordpress.com

Nội Dung [Lương Chúc Hệ Liệt] - Thú Linh Và Điểm Đăng Nhân:

: 1×1, hiện đại, linh dị thần quái, điều tra phá án, HE.
Hàn anh tử.

Là câu chuyện tình yêu giữa Lương Sam Bách cùng Chúc Anh Đài.

Chỉ vì Lương Sam Bách muốn đi tìm người bạn học của mình là Chúc Ánh Đài, không ngờ lọt vào một ngôi nhà hoang quỷ dị. Ở đây, anh gặp Chúc Ánh Đài, đồng thời bị cuốn vào câu chuyện bi thảm do những hồn ma tạo dựng nên, phục hiện lại một mối tình bi thiết vào hơn tám mươi năm trước.
Close