Liệp Ái Đích Nam Nhân

Tên khác:

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Nguồn: mailac.wordpress.com

Nội Dung Liệp Ái Đích Nam Nhân:

Hiện đại, nhất thụ nhất công, có chút ngược luyến, HE
Âu Bách Xương x Khúc Tường
: Mai Lạc + Giai Nhiên
: Mai Lạc

Sinh viên ưu tú khoa CNTT Khúc Trường vì muốn giúp đỡ bằng hữu của mình là Lí Nghĩa Tín mà gặp biết bao nhiêu khốn đốn và khó khăn nên lần này hắn quyết tâm từ chối,.... nhưng lần này thì Nghĩa Tín lại nói trả tiền công gắp ba lần cho hắn nha! Vì tiền công, à không, vì hiệp nghĩa giúp bạn, hắn chấp thuận đi làm bồi bàn một phen. Nào ngờ, duyên trời xui khiến, hắn gặp phải Âu Bách Xương – kẻ một mực cho rằng hắn là thân nam kỹ! Tức chết hắn! Thế nhưng vì sao trong lòng không thể nào quên tên chết bầm đó???
Close