Kế Hoạch Dụ Bắt Merman

Tên khác:

Tác giả: Sam dữu tử đường

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ

Nguồn: chuchu2016.wordpress.com

Nội Dung Kế Hoạch Dụ Bắt Merman:

Điềm văn, sinh tử, khoa học viễn tưởng, nhân ngư, tương lai
Chiu

Trước kia có một mỹ nam ngư sống vô cùng cô độc nên luôn mong muốn được một lần lên đất liền.

Sau đó hắn bị thượng tướng phúc hắc lừa về nhà làm ấm giường ~~~
Close