Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)

Tên khác:

Tác giả: Nguyệt Lương Thiên Uyên

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: krystalk246.wordpress.com

Nội Dung Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt):

Hiện đại, bác sĩ mỹ công x lão đại tráng thụ, 1×1, HE
Mỹ công X Anh tuấn thụ
: Hoàn 13 Chương

Cao Dật Phi là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa tim, hôm nay trực ban đêm, được bác sĩ Tiểu Sở ở phòng cấp cứu mời qua xem bệnh. Đối với Tây y học mà nói, chuẩn đoán chính xác bệnh là việc vô cùng quan trọng, bởi chỉ cần chuẩn đoán đúng, nhất định sẽ có phương án điều trị.

Bác sĩ Tiểu Sở vừa mới đến bệnh viện không lâu, đối với kiểu bệnh nhân vừa mở miệng liền mắng chữi người khác rõ ràng không có kinh nghiệm đối phó, cho nên bị mắng đến cơ hồ có chút hoài nghi bản thân mình. Hắn với Cao Dật Phi là anh em đồng môn, cho lên liền mời đàn anh lại hỗ trợ.
Close
Close