Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Tên khác:

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Nguồn: wattpad.com, grilledmeatteam.wordpress.com

Nội Dung Hoàng Thượng Đừng Nghịch!:

Như Heo (chap 1 – chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại)
: Hoàng thượng biệt nháo.
: 120c + 3pn--
: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1, ông trời tác hợp.
: Ngu Đường ❌ Tống Tiêu.

Tống Tiêu vốn là trạng nguyên của triều đình mà nuôi chí lớn là làm nhất đại hiền thần, đáng tiếc lại bị hoàng đế cứ giữ vững tâm niệm cố chấp muốn đem cậu cho vào hậu cung.

Cậu đành phải đem hoài bão làm hiền thần của mình dẹp qua một bên đành trở thành hiền hậu, 

Nhưng khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà...Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt.

Đường đường là một Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải vác túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... bạn ngồi cùng bàn này sao nhìn quen mắt quá vậy cà..

Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi.

"Tống Tiêu: "..."

Danh sách chương

Close