Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Tên khác:

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: lupusetluna.wordpress.com

Nội Dung Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc:


Note: Bộ này cùng hệ liệt Hoàng Khuyết khúc chi, gồm 6 quyển.
Sơ lược: Phần này nói chuyện của bạn Tiểu Tứ và Diệu Ngạn
Close