Hải Đường Nương Tử

Tên khác:

Tác giả: Đào Tiểu Yêu Nhi

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại

Nguồn: thukyquan.wordpress.com

Nội Dung Hải Đường Nương Tử:
: Thư Kỳ

Hải Đường là mẫu thân Kim Sinh cầm cái bao tải chụp lại, mang về thôn Phúc Duyên gả cho Kim Sinh.

Tiểu thợ rèn thuần phát nhặt được nương tử như hoa như ngọc, bà mù sờ cốt cười nói, cái này gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co!

Danh sách chương

Close