Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

Tên khác:

Tác giả: Quân Đậu Đậu

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn:

Nội Dung Ê, Bưu Kiện Của Anh Này:

Natane
Tiểu Diệp Thảo
Muộn tao bảo an công x dương quang nhân viên chuyển phát nhanh thụ, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, HE.

Mặc dầu cậu luôn ghét bảo an thì có như thế nào?

Cho dù anh ta có cong thì đã làm sao?

Thích thì theo đuổi thôi.

“Tôi đem cả bản thân tặng luôn cho anh, anh còn không hài lòng cái gì?”

“Tôi rất hài lòng.”

Nội dung nhãn: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Chính, Cố Lâm | Phối hợp diễn: Lưu Nham | 
Close