Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Tên khác:

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: bachhoacac.wordpress.com

Nội Dung Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn:

(tui tự phang): hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE
 Hoàn (gồm 56 chương và 6 phiên ngoại)
 Nana
An Pham

Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc  Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên,  còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớn lên ra ngoài xã hội làm việc.  Câu chuyện về tình yêu bọ xít, tình thân gia đình ❤
Close