Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Tên khác:

Tác giả: Mộng Thường Uyển

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn: vuquatichnien.wordpress.com

Nội Dung Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị:

: Khởi Linh
Đam mỹ, 1×1, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã ngọt văn.

Quý Ngôn, Tần Vị.

Tưởng Phàm, Quý Trạch.

" Qúy Ngôn có một chất niệm sâu sắc nhất đó chính là không ai bằng Tần Vị "

" Kiếp này Tần Vị chỉ yêu và chung tình với duy nhất Qúy Ngôn " 
Close