Độc Giả Là Thổ Hào

Tên khác:

Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn

Nguồn: hanbiexingmi.wordpress.com

Nội Dung Độc Giả Là Thổ Hào:

: võng văn, tình cảm văn phòng, song hướng thầm mến, ôn nhu công x bình phàm thụ, ngọt sủng, ấm áp, đoản văn
: Hanbie

Sau hai năm làm tác giả đam mỹ thì Lâm Huyên cũng đạt tới cấp độ tiểu phấn hồng.

Bỗng một ngày một thổ hào độc giả nào đó mỗi ngày đều kiên trì tặng cậu một viên “thâm thủy ngư lôi”. Nhưng đến một ngày lại phát hiện, thì ra thổ hào độc giả lại là nam.Sau đó, câu chuyện được bắt đầu như vậy.

Close
Close