Đoạt Đích

Tên khác:

Tác giả: Lan Quế

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Nguồn: tieulienlien.wordpress.com, wattpad.com

Nội Dung Đoạt Đích:

: Lengkeng_Sophie, Ngatran1903 (Nguyệt Nhi beta)
nữ phụ, hệ thống, nữ cường, Thanh triều.
Tô Tuyết Vân
: Bác Quả Nhĩ, Thuận Trị, Đổng Ngạc thị Ô Vân Châu, Hiếu Trang.

Tô Tuyết Vân là ảnh hậu quốc tế lại ngoài ý muốn mà qua đời, lại được lựa chọn xuyên đến thế giới khác nhau, thay thế pháo hôi mà sinh tồn.

Đặc biệt nhiệm vụ của cô là thay đổi oán khí của pháo hôi, làm nhân sinh của pháo hôi thay đổi
Close
Close