Đại Mễ Tiểu Mạch

Tên khác:

Tác giả: Thứ Hồng

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn: nntcm.wordpress.com

Nội Dung Đại Mễ Tiểu Mạch:

: nntcm
Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* 

Truyện kể về quá trình yêu nhau giữa Gạo và Lúa mì

Ngoài ra còn thể hiện tình cảm anh em, tình thân gia đình và cả tình bạn giữa các nhân vật với nhau.
Close