Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Tên khác:

Tác giả: Nhộng Hiên

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Ngược

Nguồn: atchimaiheaven.blogspot.com

Nội Dung Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt):

: Nhu Thanh.
Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE.

Vốn tính cách như nữ nhi như nhược yếu đuối nhưng mang trong mình hình hài của nam nhân Hứa Tinh được thầy cô và bạn bè yêu mến. Cuộc sống của y thay đổi hoàn toàn khi gặp Gia Trình. Tại sao cuộc đời của hắn lại thay đổi sau khi gặp người kia câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Close