Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Tên khác:

Tác giả: Nhân Sinh Giang Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại

Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn

Nội Dung Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ:

Xuyên không, điền văn
Điền văn xuyên qua thời không
Tào Ngọc Di,   Mọi người ở Tào phủ, trạch đấu, thứ nữ, điền văn. 
ngocquynh520
Cà Rốt Hồng
86 chương

Không phải là con trưởng, không phải là con dòng chính càng không phải là đứa con út được cưng chiều, bên trên có đích mẫu khuôn mặt hiền từ nhưng lòng dạ độc ác, bên dưới còn có ấu đệ gào khóc đòi ăn thời khắc cần che chở, còn có bao nhiêu tỷ muội tốt minh tranh ám đấu.

Một thiếu nữ của thế giới hiện đại, vì cứu người mà xuyên đến triều đại không biết tên, trở thành thứ nữ sau cánh cửa đại viện thâm sâu, che chở ấu đệ cùng nhược mẫu trôi qua cuộc sống khó khăn...

Danh sách chương

Close
Close