Công Ty

Tên khác:

Tác giả: Phan Hồn Nhiên

Thể loại: Khác, Văn học Việt Nam

Nguồn:

Nội Dung Công Ty:

Tiểu thuyết

Truyện "Công Ty" xoay quanh các mối quan hệ trong một công ty thiết kế.

Những người ở đây đều là những người trẻ, họ có nhiều hoài bão và ước mơ riêng.

Câu chuyện cũng là những bài học về sự đánh đổi, trả giá và cảm nhận hạnh phúc.
Close